Family Information Service

Are you looking for information, help or advice on children’s leisure activities or childcare in Cardiff, but don’t know where to start, then you’ve come to the right place.

The Family Information Service (FIS) provides free advice and information on a wide range of childcare options and activities for children aged 0-20, their families and their carers. This includes information on nurseries, childminders, out of school clubs, playgroups and parent and toddler groups. We also provide help and advice on paying for childcare and working in childcare.

What are you looking for?

Childcare

Find up to date and accurate information about childcare in Cardiff

Support Services

Find up to date and accurate information about support services for you and your family

Children’s Activities

Find out what’s on for children and families in Cardiff

Family Information Service

Pembroke Suite, The Conference Centre,
East Moors Road, Cardiff, CF24 5RR
Tel: 029 2035 1700 | Email: fis@cardiff.gov.uk

Facebook

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS shared Cardiff Flying Start/Dechrau'n Deg Caerdydd's photo. ... See MoreSee Less

Grŵp Newydd i Rieni -“Chwarae Plant” New Group for Parents - “It’s Child’s Play" A NEW 8 week course for parents of children starting in Flying Start Childcare Settings. You will spend 2 hours per week experiencing how your child learns and develops through play and, if you choose, you can gain credits through Agored Cymru and the Flying Start Accredited Centre. There will be: PLAY activities Discussion Group tasks Teamwork Ideas to use at home to support your child’s learning Smiling, friendly group leaders to support and guide Two credits to add to your personal achievements Please see the attached image for a timetable of courses that are running. The first week of the course is an introduction session, where you can find out if the course is suitable for you. If you are interested tell your child’s childcare setting manager or Contact Cath Tebbutt on 029 2067 1476 or Catherine.Tebbutt2@cardiff.gov.uk Cwrs 8 wythnos NEWYDD i rieni plant sy’n dechrau mewn Lleoliad-au Gofal Plant Dechrau'n Deg. Byddwch yn treulio 2 awr yr wythnos yn profi sut mae eich plentyn yn dysgu a datblygu trwy chwarae ac, os ydych am wneud hyn, gallwch ennill credydau trwy Agored Cymru a Chanolfan Achrededig Dechrau'n Deg. Bydd: Gweithgareddau CHWARAE Trafodaeth Tasgau i grwpiau Gwaith tîm Syniadau i’w defnyddio yn y cartref i gynorthwyo dysgu eich plant Arweinwyr grŵp cyfeillgar i gynorthwyo ac arwain Dau gredyd i’w hychwanegu at eich cyflawniadau personol Gweler y llun atodedig am amserlen o gyrsiau sy'n cael eu rhedeg. Yr wythnos gyntaf y cwrs yn sesiwn cyflwyniad, lle gallwch ddarganfod os yw'r cwrs yn addas i chi. Os oes gennych ddiddordeb, dywedwch wrth Reolwr Gofal Plant eich plentyn neu Ffôn: Cath Tebbutt ar 029 2067 1476 neu E-bost: Catherine.Tebbutt2@caerdydd.gov.uk

View on Facebook

Cardiff Family Information Service - Cardiff FIS shared Cardiff Flying Start/Dechrau'n Deg Caerdydd's photo. ... See MoreSee Less

View on Facebook